Kabinet komt met noodstopprocedure CJIB

Mensen die hun boetes wel willen betalen maar dat door problematische schulden niet kunnen, krijgen voortaan meer ademruimte. Minister Dekker (Rechtsbescherming) komt namelijk per 1 april 2020 met een zogenoemde noodstopprocedure bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Deze moet voorkomen dat deze mensen verder in de problemen komen.

https://www.schuldinfo.nl/index.php?id=31&tx_ttnews[tt_news]=772&tx_ttnews[backPid]=29&cHash=2ea29f9b13