Wat is bewindvoering?

Bewindvoering

Bewindvoering is een financiële (beschermings) maatregel. Een professionele bewindvoerder beschermt jouw financiële belangen. Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd.

Stappenplan

Na het intakegesprek sturen wij de stukken naar de rechtbank. De Rechtbank zal uitspraak doen over onderbewindstelling en dit vastleggen in een beschikking. De Rechtbank zal jou ook vragen of het bewind opgenomen kan worden in het register. In geval van schulden is dit een handig middel om te helpen voorkomen dat er nieuwe schulden bij komen.

Kosten

Aan het bewind zijn kosten verbonden die jaarlijks worden vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK)1. Tijdens een kennismakingsgesprek zal de bewindvoerder jou daarover verder informeren. Als je een uitkering of een laag inkomen hebt, is het vaak zo dat de kosten volledig worden vergoed door de gemeente. De bewindvoerder zal dan voor de kosten van het bewind en de griffiekosten bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente waar jij woont.

Latest Blog

Afwezig ivm vakantie

Vanaf 3 mei tot en met 12 mei zijn wij afwezig ivm vaka

Read More

Onview inloggen

U krijgt een persoonlijke inlogcode voor het inzien van

Read More

Ons team

Bewindvoerder

Greta Petersen

Bewindvoerder

Andre Petersen